02-932-1414 khwuanjai@gmail.com
ชนิดของวอลเปเปอร์

ชนิดของวอลเปเปอร์

วอลเปเปอร์ติดผนัง เป็นวัสดุที่นำมาใช้ในการตกแต่งผนังและเพดาน บ้าน อาคาร สำนักงาน  เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในบ้านเรา โดยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางฝั่งยุโรป ด้วยการออกแบบลวดลายและสีสัน ที่สวยงาม  มีความโดดเด่น วิวัฒนาการ  สวยงามด้วย...
ความสำคัญของวอลเปเปอร์

ความสำคัญของวอลเปเปอร์

เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การตลาดของธุรกิจตกแต่งบ้านเติบโตตามไปด้วย ทั้งนี้ การตกแต่งบ้าน หรือ ที่พักอาศัย ตลอดจน ออฟฟิศต่างๆ นั้น เพื่อให้มีความสวยงามและดูแปลกตา การเลือกวอลล์เปเปอร์ (wallpaper)...