02-932-1414 khwuanjai@gmail.com
บริษัท เจ.เอ็น.เค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
 J.N.K Intergroup Co.,Ltd.
บริษัท เจ.เอ็น.เค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ มิถุนายน พ.ศ.  2541 ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอวัสดุอุปกรณ์ทางด้านงานสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน ทางเราได้คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งจากประเทศผู้ผลิตจากต่างประเทศ และในประเทศ โดยได้แบ่งสินค้าหลักๆออกเป็น 2 หมวดสินค้า ด้วยกัน คือ วัสดุใช้ในงานโครงสร้าง/ก่อสร้าง และ วัสดุใช้ในงานออกแบบตกแต่งภายใน

วัสดุใช้ในงานโครงสร้าง/ก่อสร้าง

  • คอนกรีตผสมเสร็จ
  • ปูนซีเมนต์ถุง
  • เหล็กเส้น / เหล็กรูปพรรณ
  • อิฐมวลเบา / แผ่นพื้นสำเร็จรูป

วัสดุใช้ในงานออกแบบตกแต่งภายใน

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าวอลล์เปเปอร์ที่มีคุณภาพ ให้กับกลุ่มลูกค้า และการพัฒนารูปแบบของที่พักอาศัยโดยบ่งบอกได้ถึงไลฟ์สไตล์ของเจ้าของได้อย่างชัดเจน เรามีการบริการวัดพื้นที่ และการติดตั้งด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการบริการหลังการขายอีกด้วย

Contact Us

12 + 3 =