02-932-1414 khwuanjai@gmail.com

วอลล์เปเปอร์ชนิดนี้จะให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ของผ้า คุณค่าความละเอียดในการทักทอ มีความคงทนสูงไม่ฉีกขาดง่าย เนื่องจากทำมาจากผ้าจริง มีโครงสร้างที่แข็งแรง ส่วนใหญ่ผลิตมาใช้เป็นแบบหน้ากว้าง เพื่อลดรอยต่อให้น้อยที่สุด  เหมาะกับสถานที่ที่เน้นคุณค่า เน้นลายละเอียดเป็นพิเศษ เช่น โรงแรมหรู ห้องรับรอง หรือห้องที่ต้องการสร้างความแตกต่าง