02-932-1414 khwuanjai@gmail.com

นิยมใช้ผลิตเป็นวอลล์เปเปอร์สำหรับเด็ก เนื่องจาก เป็นข้อกำหนดเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย ที่อาจมีผลข้างเคียงต่อเด็กเล็ก ทั้งวิสดุและสีที่นำมาผลิต ไม่นิยมใช้วัสดุจากไวนิลและโฟม วอลล์เปเปอร์ชนิดนี้จะมีความหนาน้อยกว่าวอล์เปเปอร์แบบอื่น แต่จะเน้นเรื่องของลายและสีสันมากกว่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่นลายการ์ตูน ลายที่เน้นเรื่องสีที่เป็นภาพวาด ลายเส้น สีน้ำ เพื่อจุดประสงค์การเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก