02-932-1414 khwuanjai@gmail.com

ขนาดของวอลล์เปเปอร์

- ขนาด กว้าง 0.53 X 10.05 เมตร (5 ตร.ม./ ม้วน) เป็นขนาดที่นิยมมากที่สุด สะดวกในเรื่องการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า - ขนาด กว้าง 1.06 X 15.60 เมตร (16.5 ตร.ม./ ม้วน) เป็นอีกขนาดที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรอยต่อน้อยกว่า  วิธีคำนวณหาพื้นที่            - ...

วอลเปเปอร์กระดาษ

นิยมใช้ผลิตเป็นวอลล์เปเปอร์สำหรับเด็ก เนื่องจาก เป็นข้อกำหนดเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย ที่อาจมีผลข้างเคียงต่อเด็กเล็ก ทั้งวิสดุและสีที่นำมาผลิต ไม่นิยมใช้วัสดุจากไวนิลและโฟม วอลล์เปเปอร์ชนิดนี้จะมีความหนาน้อยกว่าวอล์เปเปอร์แบบอื่น แต่จะเน้นเรื่องของลายและสีสันมากกว่า...

วอลเปเปอร์หลังผ้า

วอลล์เปเปอร์ชนิดนี้จะให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ของผ้า คุณค่าความละเอียดในการทักทอ มีความคงทนสูงไม่ฉีกขาดง่าย เนื่องจากทำมาจากผ้าจริง มีโครงสร้างที่แข็งแรง ส่วนใหญ่ผลิตมาใช้เป็นแบบหน้ากว้าง เพื่อลดรอยต่อให้น้อยที่สุด  เหมาะกับสถานที่ที่เน้นคุณค่า เน้นลายละเอียดเป็นพิเศษ...

วอลเปเปอร์ผิวโฟม

ช่วยสร้างอีกบรรยากาศ แบบวอลล์ชนิดนี้มีข้อดีคือ ให้ความอ่อนนุ่ม นุ่มนวลเมื่อสัมผัส ให้ความสวยงามอีกรูปแบบ  ทำความหนาของลายได้มาก มีความลึกมากกว่าไวนิล โดยมากจะผลิดเป็นวอลล์เปเปอร์เพดาน เนื่องจากเนื้อโฟมที่มความหนา เมื่อนำมาติดฝ้า เพดาน จะช่วยเก็บงานลอยไม่เรียบ...

วอลเปเปอร์ไวนิล

เป็นวัสดุที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากมีความลงตัวมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำลวดลาย พิมพ์สีให้กับพื้นผิว สร้างมิติให้กับลายได้อย่างหลากหลาย สามารถกำหนดความลึก ตื้นของลายได้ ลายละเอียดที่เล็กๆ เช่น ลายเส้นได้ หรือไหมที่เล็กมากๆ ไวนิลสามารถทำได้อย่างสวยงาม...

ชนิดของวอลเปเปอร์

วอลเปเปอร์ติดผนัง เป็นวัสดุที่นำมาใช้ในการตกแต่งผนังและเพดาน บ้าน อาคาร สำนักงาน  เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในบ้านเรา โดยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางฝั่งยุโรป ด้วยการออกแบบลวดลายและสีสัน ที่สวยงาม  มีความโดดเด่น วิวัฒนาการ  สวยงามด้วย...

ความสำคัญของวอลเปเปอร์

เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การตลาดของธุรกิจตกแต่งบ้านเติบโตตามไปด้วย ทั้งนี้ การตกแต่งบ้าน หรือ ที่พักอาศัย ตลอดจน ออฟฟิศต่างๆ นั้น เพื่อให้มีความสวยงามและดูแปลกตา การเลือกวอลล์เปเปอร์ (wallpaper)...